Handelingswijzers

Deze 21 handelingswijzers zijn ontwikkeld voor docenten in het Voortgezet Onderwijs en in het MBO. Het doel van de handelingswijzers is snel en effectief te kunnen handelen in de omgang met leerlingen met (veel) voorkomende problematieken. Elke handelingswijzer is volgens hetzelfde model opgebouwd: wat is het, wat zie ik (in de klas), wat is de beste aanpak en wat moet ik zeker níet doen.
De handelingswijzers zijn ontwikkeld in samenwerking met zorgcoördinatoren van scholen van voortgezet onderwijs en op basis van literatuuronderzoek.

In de praktijk zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden. We geven twee voorbeelden:
1. Boven de handelingswijzer wordt de naam van de betreffende leerling (leerlingen) geschreven en bij een leerlingbespreking wordt de handelingswijzer besproken. Zo heeft de vakdocent op 1 A4-tje de informatie over de problematiek van de betreffende leerling.

2. De handelingswijzer wordt nog voor de leerlingbespreking met de leerling (en diens ouders) doorgenomen. Uit de algemene opsomming van de beste aanpak in de klas worden díe suggesties gehaald die het meest kansrijk zijn volgens leerling (en ouders). Deze inbreng wordt vervolgens meegenomen naar de leerlingbespreking en liggen aan de basis van de door het team geformuleerde actiepunten. De inbreng van de leerling en de ouders benadrukt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

De handelingswijzers zijn vrij te gebruiken, te kopiëren of te bewerken.