Aktie in de klas!

Er zijn leerlingen die op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan meer (of extra) ondersteuning nodig hebben om deze succesvol te kunnen afronden.

In de publicatie “Aktie in de klas” geven wij handreikingen aan scholen voor het formuleren van concrete doelen en actiepunten voor deze leerlingen en docenten.De ondersteuning kan bijv. bestaan uit individuele gesprekken van een vakdocent met een leerling, omdat de leerling op dat vak onder presteert of gedrag laat zien wat het functioneren van de leerling of klas belemmert. Of de mentor kan een gesprek hebben met een leerling ter voorbereiding op de leerlingbespreking. De ondersteuning kan ook de vorm krijgen van een binnenschools- of een buitenschools-arrangement.

Bij alle momenten en gesprekken die plaats vinden in het kader van ondersteuning van leerlingen is het helder krijgen van de vraag van de leerling en het vervolgens formuleren van leerdoelen de eerste stap. De voorbeelden van hulpvragen en leerdoelen zijn gekoppeld aan de categorieën van de signaleringslijsten zoals ook te vinden zijn in de publicatie Praktijkgids Leerlingbesprekingen. Daarnaast zijn per categorie aktiepunten te vinden die voortvloeien uit de doelen. Deze aktiepunten zijn geordend in aktiepunten voor individuen en aktiepunten voor groepen.

Prijzen:
1 of 2 exemplaren: € 22,50 per stuk (plus €3,50 verzendkosten)
3 – 10 exemplaren: € 19,95 per stuk (plus € 4,00 verzendkosten)
Meer dan 10 exemplaren: € 17,50 per stuk (verzending in overleg)

U kunt Aktie in de klas! bestellen door een e-mail te sturen aan Chantal van Dijk, of de bestelling telefonisch aan haar door te geven via 010-2270233.

aktie

Voorbeeldpagina’s

Pagina 31, Pagina 33

Neem contact met ons op

Je kan ons snel een bericht sturen met je vraag of opmerking met betrekking tot Cordys. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Not readable? Change text. captcha txt