Nieuwe praktijkgids leerlingbesprekingen

Als het spreken over leerlingen in rapportvergaderingen of leerlingbesprekingen bij u op school niet of onvoldoende leidt tot gedragsveranderingen van leerlingen, is het de moeite waard om met de ‘Nieuwe Praktijkgids Leerlingbesprekingen’ aan de slag te gaan.

Op basis van vele jaren ervaring als trainer en begeleider van veranderingsprocessen in Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs heeft Inge Hummel beschreven hoe het gesprek over én met leerlingen kan leiden tot effect op hun gedrag. De Nieuwe Praktijkgids Leerlingbesprekingen is zo een handleiding geworden voor alle scholen en voor alle teams die (nog) niet helemaal tevreden zijn over de manier waarop zij spreken over hun leerlingen, in rapportvergaderingen of in leerlingbesprekingen. Het instrumentarium is te gebruiken in alle scholen, of het nu gaat over 11 jarigen of over 17-jarigen, op vmbo havo of mbo. Het boek helpt scholen en/of teams die het klagen over leerlingen willen omzetten in effectieve acties van leerlingen en docenten.

In deze vernieuwde uitgave wordt de rol van de leerling in het proces sterk benadrukt.

1 exemplaar kost € 14,50,-  (exclusief verzendkosten).

Wilt u het boek bestellen? Neem dan even contact op met Inge Hummel via i.hummel@edumind.nl

Wilt u de auteur van het boek uitnodigen voor een studiemiddag of training, neemt u dan contact op met Inge Hummel via i.hummel@edumind.nl of 06 28473986

 

 

Voorbeeld protocol Word PDF
Model agenda Word PDF
Afspraken Word PDF
Format actieplan Word PDF
Ingevuld actieplan Word PDF
Toelichting actieplan Word PDF
Groepsplan Word PDF
Ingevuld groepsplan Word PDF
Verslagblad groepsafspraken Word PDF
Aantekenblad observatie Word PDF
SMART leerdoelen Word PDF
Signaleringslijst groep (docent) Word PDF
Signaleringslijst groep (totaal) Word PDF
Gesprekken met leerlingen Word PDF
Signaleringslijst 1 – nieuw Word PDF
Signaleringslijst 2 – nieuw Word PDF
Signaleringslijst 3 – nieuw Word PDF
Signaleringslijst 4 – nieuw Word PDF
cover-2017-klein