Leerlingbesprekingen

Actiegerichte leerlingbesprekingen

Hulp nodig bij het voeren van actie gerichte leerlingbesprekingen?

Vraag meer informatie aan >

Beschrijving

Leerlingbesprekingen, als een belangrijk professioneel moment, nemen in de zorgstructuur van een school een belangrijke plaats in.
Vaak heerst er ontevredenheid over de manier waarop de leerlingbesprekingen verlopen of over de effecten van de leerlingbespreking. Ze leiden niet of onvoldoende tot acties.

Wilt u een kwaliteitsslag maken dan helpen wij u graag.

Wij hebben vele jaren ervaring in het ondersteunen van scholen bij:

  • Leren labelvrij te signaleren¬† en kennis hebben van signaleringsinstrumenten.
  • Leren opstellen van een actieplan samen met de leerling.
  • Kennis hebben van concrete doelen en evaluatiecriteria.
  • Meedenken over de inhoud van een Actiegerichte Leerlingbespreking aan de hand van een concept protocol Leerlingbesprekingen (wie doet wat, wanneer en hoe).
  • Het samen met het team opstellen van een specifiek voor de school opgestelde werkwijze rondom leerlingbesprekingen.