Mentortrainingen

Samen met de school wordt in grote lijnen het aantal bijeenkomsten en de globale inhoud van de training bepaald.

Drs. Inge Hummel

Alles over Inge >

Wordt jij de mentor van 2018? Of ben je jezelf aan het oriënteren op het mentorschap? Vraag dan meer informatie aan en wellicht dit traject wat voor jou.

Klik hier om je in te schrijven >

Beschrijving

Samen met de school wordt in grote lijnen het aantal bijeenkomsten en de globale inhoud van de training bepaald.  Evenals de doelgroep: is de training voor beginnende of meer ervaren mentoren

De inhoud van de training bestaat uit een aantal onderwerpen waarvan tijdens elke bijeenkomst een deel behandeld zal worden. De bijeenkomsten zijn opeenvolgend aan elkaar en de onderwerpen worden geïntegreerd aangeboden. Voorafgaand aan de training zal er een intake plaatsvinden met de deelnemers zodat de inhoud van de training zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de behoeften van de deelnemers.

De onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan bod kunnen komen zijn:

Gesprekstechnieken
Aan bod komen de basisvaardigheden voor het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders. De basisvaardigheden zullen, op basis van de intake, aangevuld kunnen worden met: confronteren, slecht nieuws gesprekken, omgaan met weerstand en conflicten, coachingsgesprekken, bemiddelen, etc.

Hoe maak je van je klas een groep
Er zullen handelingswijzers, tips en adviezen voor in de klas besproken worden waarbij het bouwen aan een goede groepssfeer centraal staat.

Besprekingen over de leerling
Wat zijn de taken van een mentor bij besprekingen over de leerling. Wat doe je ter voorbereiding, wat is de rol van de leerling hierin, hoe formuleer je actiepunten?

Mentorschap
Aan bod komen de algemene zaken die komen kijken bij het uitvoeren van mentorschap: contact met ouders, presentatie aan een groep ouders, de tien minuten gesprekken, contact met instellingen, de grenzen van het mentorschap etc.