Voorkomen vroegtijdig school verlaten

Van voortgezet onderwijs naar mbo en naar werk

Beschrijving

In de afgelopen jaren zijn we er in Nederland steeds beter in geslaagd om zicht te krijgen op ongekwalificeerde uitstroom van jongeren en mogelijkheden om te voorkomen. Met partners in het Samenwerkingsverband Voorne-Putten/Rozenburg heeft Peter van der Zwaal het project Een Krachtige Regio opgezet.

In dit project zoeken de vo-scholen samen met de entreeopleidingen van Zadkine en Albeda College naar innovatieve samenwerking om jongeren in een kwetsbare positie naar duurzaam werk te leiden.

Voor jongeren in de basisberoepsgerichte leerweg ontwikkelen zij maatwerkroutes, bijvoorbeeld van 4-basis, via het leerwerktraject, ongediplomeerd, naar een entreeopleiding, of van 4-basis, met een regulier basisdiploma met een leerwerkovereenkomst naar een mbo niv-2 opleiding bbl.
Vmbo-scholen en de entreeopleidingen werken daarbij samen met de gemeenten, het regionale leerwerkbedrijf Voorne-Putten Werkt en met bedrijven.
Peter van der Zwaal verzorgt een workshop over deze ervaringen of helpt andere groepen met een kritische reflectie.

Neem contact met ons op

Je kan ons snel een bericht sturen met je vraag of opmerking met betrekking tot Cordys. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Not readable? Change text. captcha txt