Home

Onderwijstrajecten

Meer over Cordys
Visie en
contactgegevens 

Routebeschrijving 
Zakelijk 

Ervaringen die
we graag delen


Werk in Uitvoering

Omdat onderwijs
er altijd toe doet


Contact

Publicaties

Nu bestellen:Cordys is klein, en dat is een keuze
Enerzijds omdat we elkaar onderling door dagelijks contact up-to-date willen houden, onze inzichten en kennis aanscherpen en onze visie verdiepen op wat onderwijs is en vooral: zou moeten zijn.
Plezierig samenwerken is onze eerste drijfveer!
Anderzijds omdat wij onze omvang niet als een beperking zien. De lange praktijkervaring die ieder van de Cordys teamleden bezit, maakt het mogelijk om met geringe kracht op de juiste plaats een belangrijk effect te bereiken.

“De kwaliteit van ons werk wordt bepaald door de bewuste keuze voor een kleinschalige organisatie”

Onze naam is afgeleid van het latijnse woord voor hart (cor), de plaats waar volgens de Romeinen zowel het gevoel als het verstand zetelden. Een combinatie die wij essentieel vinden voor de kwaliteit van ons werk.

Drs. Peter Klop >
partner - senior adviseur
p.klop@cordys.nl
06 28 47 37 10

Drs. Inge Hummel >
partner - senior adviseur
i.hummel@cordys.nl
06 28 47 39 86

Drs. Peter van der Zwaal >
partner - senior adviseur
p.vanderzwaal@cordys.nl
06 28 47 39 94

Mies Oschmann
secretariaat en administratie
m.oschmann@cordys.nl


Download leveringsvoor-
waarden


Drs. Inge Hummel (1959, doctoraal orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Utrecht) ontwikkelde zich in een verscheidenheid aan onderwijs-ontwikkelingsfuncties binnen o.m. het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, het Pedologisch Instituut, de Vakgroep Kinderstudies Rijksuniversiteit Utrecht en het Centrum voor Educatieve Dienstverlening. In 1999 startte zij, samen met compagnons Peter Klop en Peter van der Zwaal, Cordys Onderwijstrajecten. Haar werkzaamheden voor Cordys richten zich sterk op onderzoek, coaching en ontwikkeling van organisaties in het primair en voortgezet speciaal onderwijs. Inge Hummel verwierf bekendheid door publicaties en artikelen in vakbladen, die zij vaak op basis van eigen onderzoek en in samenwerking met haar Cordys-collega’s schrijft

Post- en bezoekadres
Walenburgerweg 16b
3033 AB Rotterdam
Telefoon 010 22 70 233
Fax 010 28 40 279

Download routebeschrijving