Home

Onderwijstrajecten

Meer over Cordys

Ervaringen die
we graag delen


Werk in Uitvoering

Omdat onderwijs
er altijd toe doet


Contact

Publicaties
Aktie in de klas 
Downloads 

Nu bestellen: 

 

Inge Hummel - Praktijkgids Leerlingbesprekingen.

Deze oude druk is niet meer leverbaar!

 

In het boek wordt een aantal formulieren besproken dat via onderstaande links als word-document te downloaden is. 

> download Een voorbeeld van een protocol Effectieve Leerlingbesprekingen

> download Model agenda voor de leerlingbespeking

> download Verslagblad bij de leerlingbesprekingen

> download Evaluatieblad van de handelingsplannen

> download Stappenplan leerlingbesprekingen

> download Verzamellijst voor de gegevens van één bepaalde leerling

> download Signaleringslijst voor een groep leerlingen (een klas)

> download Gedetailleerde signaleringslijst

> download Format individueel handelingsplan

> download Format individueel handelingsplan, toelichting

> download vragenlijst beginsituatie leerlingbesprekingen (pdf)

> download vragenlijst beginsituatie leerlingbesprekingen (word)

> download Format groepshandelingsplan

> download Aantekenblad bij de observatie van de leerlingbesprekingen

 

 

> download 1e artikel uit 12-18 (maart 2011)

> download 2e artikel uit 12-18 (april 2011)